Ahşabı Tercih Etmeniz İçin
14 Gerekli Nedeniniz Var !

1 – Ahşabın ağırlığı az olduğundan temele binen yükte azdır.

2 – Ahşap malzemeler farklı iklim koşullarına dayanabilir.

– Çelik bir yapı 10 dakika da çökebilirken ahşap yapılar bize en az bir saatlik bir sürede kaçarak kurtulmaya zaman tanır.

– Ahşap kimyasal sıvılar ile işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi tamamen önlenebilen bir malzemedir.

3 – Ahşap montajı insan gücü ile yapılabilir.

– Diğer malzemelere göre hava koşullarından etkilenmez.

– Aşırı sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur ahşap haricinde tüm yapı uygulamalarına etki eder.

4 – Ahşap çok katlıdır.

5 – Montajdan sonra tam yükleme yapılabilir. Bu sayede sağlamlığı denetlenebilir. İşi biten yapı ayakta ise sürekli ayakta kalmaya devam edecektir. Diğer yapı malzemelerinde daha sonradan ortaya çıkan eksik demir konulması, kaynak hatası ve kalıbın erken alınması gibi hayati önem taşıyan kötü sonuçları taşıma riski neredeyse sıfıra yakındır.

– Böylelikle bu malzemenin deprem riski daima sıfıra yakındır.

– Amerika’da konutların %90’nı ahşaptır.

– Büyük toplantı salonları gibi kamu kullanımındaki yerler; yangına olan direnci, dayanıklılığı ve 250 m kadar açıklığı geçme olanağı sayesinde bütün dünyada ihale ön şartı olarak kabul edilen ahşap kirişlerle örtülmektedir.

6 – 250 m²’lik ahşap bir yapının kaba montajı 5 günde bitebilir. Temelinden ise 1 ayda bitirilmesi mümkündür. Ülkemizdeki ahşap yapılarda bu süreler elde edilmiştir.

– Ahşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yeniden kurulabilir.

– Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır.

– Kullanıcıya “bireysel müdahale” imkanı tanır.

7 – Ahşap çevre ile kimyasal bir dengededir.

– Çevreden etkilenmez ve çevreyi de etkilemez.

– Ahşap çevre ile uyumlu olması sayesinde yüzyıllar boyu varlığını sürdürebilir. Buna örnek 600 ve 700 yaşlarında sosyal ve sanatsal yapılar gösterilebilir.

8 – Ahşap enerji dostudur.

– İmalinden inşaatına kadar diğer yapı malzemelerine oranla daha az enerji kullanılır.

– Ahşap bir evi ısıtmak için çok az enerji harcanır. Örnek olarak 10 cm’lik bir ahşap, 160 cm’lik bir betonun izolasyon değerlerine sahiptir.

9 – Ahşaba oranla diğer yapı malzemelerinin kontrolü çok zordur. Betonun karışımından sulamasına, çakılın kalitesinden büyüklüğüne, demirin kalınlığından işleniş biçimine kadar birçok faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerin eldeki imkânlarla denetiminin imkânsız olduğu artık kabul edilmiştir.

10 – Ahşap dünyadaki tek dönüşümlü yapı malzemesidir. Ahşabın hammaddesi kullanıldıkça çoğalır. Dünyada ahşabı kullanan ülkelerin ormanları bilinçli ekim, doğru bakım ve ekonomik değerleri kazanması sonucu yılda %1-3 oranında büyümektedir. Bu şekilde çoğaltma şansı olmayan çelik yapıların dönüşümünde ise ahşaba oranla 354 kat daha fazla enerji harcanmaktadır.

11 – Dünya halen betonarme yapıların nasıl daha sağlam yapılacağını tartışırken ahşabın bu yapılara göre ne kadar avantajlı olduğu artık bilinmektedir.

12 – Ahşap gerektiği yerde ve gerektiği biçimde, ülkemizde ve dünyada çelik, taş ve beton ile mükemmel bir uyum içinde kullanılabilir.

13 – Bir şehir ortalama 20 yıl getirim ve fonksiyon farklılaşması nedeni ile kabuk değiştirir. Eğer bir şehir ahşap desteği ile doğru yapılanırsa deprem riskinden 20 yıl içinde tamamen kurtulunabilir.

14 – Toplumumuzdaki bu bilincin yerleşmesi için üniversitelerin gerekli dersleri, belediyelerin ise gerekli yönetmelik maddelerini koyduğunu göreceğiz.

Ahşap Üzerine yetiştirilmiş Kalifiye elemanlar yetiştirilmektedir. Üniversiteler Orman Endüstri mühendisleri yetiştirerek bu sektöre bilinçlendirmeye, profesyonel bir kalıba oturtulmaktadır.

İnsan hayatını kurtarmak adına, enerji öncelikli, ekolojik ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmalar mutlaka değecektir. Firmamızda bu değerler çerçevesinde doğanın saygıyı hak ettiği düşüncesi ile hareket etmektedir.

Ahşap Nedir ve Ahşap Neden Tercih Edilmelidir?

AHŞAP NEDİR?

Ahşap çok kullanışlı ve doğal bir yapı malzemesidir. Üstünlükleri diğer yapı malzemelerine göre sayılamaz niteliktedir. Şimdi ahşabı günümüz teknolojileri ile karşılaştıralım:


AHŞAP GÜÇLÜ TAŞIMA GÜCÜNE SAHİPTİR.

1 kg. ahşap, 1 kg. beton veya çelikten daha fazla yük taşır.

Ahşap sayesinde 250 m.lik açıklar kolonsuz geçilebilir.

Çünkü konstrüksiyonlarda, çeliğin ağır olması nedeni ile ahşap tercih ediliyor.

AHŞAP DEPREME VE TÜM DOĞA ŞARTLARINA DAYANIKLIDIR.

Ahşap, deprem, hava şartları ve kimyasallara dayanıklılık açısından diğer yapı malzemelerinden daha dayanıklıdır.

İngiliz standartlarında elektrik hatlarında kullanılan ahşap direklerin ömrü 50 yıldır. Bu yıla oranla çeliğin ömrü yarısı kadardır.

Karbonatlaşma problemi ile hizmet süresinin sonsuz olduğuna inanılan betonarme yapılar bu iddiayı kaybetmiştir.

AHŞAP YANGINA KARŞI DAYANIKLIDIR.

Ahşabın yangına karşı dayanıksız olduğunun tersine, direnci beton ve çelikten daha yüksektir.

Dünyada kapalı spor salonu gibi büyük kalabalık toplulukların bulunduğu platformlar ahşap desteği ile yapılıyor. Böylece yangın tehlikesi daha aşağılara iniyor.

Ayrıca yine dünyanın birçok yerinde çelik konstrüksiyonlar ahşap ile kaplanmaktadır.

Yangınlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ahşabın yangına karşı ne en güvenilir malzemelerden biri olduğu ispatlanmıştır.

Bir yangının başlama sebebi ahşap olmadığı gibi, ısıyı geçirmeme ve kömürleşme gibi özellikleri sayesinde bir yangına ne kadar dayanabileceği kesin bir şekilde hesaplanabiliyor.

Ahşabın yangına dayanıklılık süresi ortalama 30 ile 90 dakika arasındadır. Çıplak bir çelik konstrüksiyon ise normal bir yangına en fazla 10 dakika dayanabilir ve hemen çökmektedir.

AHŞAP YENİLENEBİLEN BİR YAPI MALZEMESİDİR.

Ahşabın yenilenebilir, dönüşebilir olması, üstün ısı yalıtım özellikleri ve az enerji ihtiyacı duyması ahşabı daha fazla tercih edilebilir kılıyor.

Ahşap kullanımının ormanları yok ettiği düşüncesinin tam tersine ahşap kullanımının yüksek olduğu ülkelerde ormanlar sürekli çoğalıyor.

Ahşap sayılamayacak kadar çok özellikleri ve doğal olması sayesinde günümüz yapı teknolojilerine meydan okuyabilecek niteliktedir.